یکی از موضوعات مطرح آن است که امام خمینی(ره) در سخنرانی بهشت زهرا(س)، صحبتی پیرامون رایگان شدن آب و برق مطرح کردند.

فیلم کامل این سخنرانی و مراجعه به روزنامه‌های فردای آن روز که متن کامل سخنرانی ایشان را منتشر کردند این موضوع را تایید می‌کند که رهبر کبیر انقلاب اصلاً در بهشت زهرا(س) درباره آب و برق مجانی صحبتی نکردند.

متن کامل تمام سخنرانی‌های امام خمینی(ره) از سال ۴۲ نیز در مجموعه ۲۱ جلدی «صحیفه امام» موجود است که به‌راحتی امکان جست‌وجوی اینترنتی در آن هم فراهم شده و در آنجا نیز چنین وعده‌ای در سخنرانی امام در بهشت زهرا(س) دیده نمی‌شود.

در هیچ کدام از روزنامه‌های (شنبه ۱۴ بهمن ۵۷) صحبتی از وعده آب وبرق رایگان در سخنرانی امام(ره) در بهشت زهرا(س) نشده است

پس این شایعه و تصاویر روزنامه‌های مرتبط با آن از کجا آمده است؟

نخستین بار عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت بود که از تصویب لایحه‌ای به منظور رایگان کردن آب و برق آن هم فقط برای اقشار کم درآمد خبر داده بود.

مطلبی که روزنامه کیهان در تاریخ ۸ اسفند و با تیتر بزرگ آن را منتشر کرد اما شاید به دلیل انتخاب فونت ریز برای عنوان «سخنگوی دولت»، زمینه برای انتساب این جمله به امام(ره) مهیا شد.

روزنامه کیهان در تاریخ ۸ اسفند، برای اولین بار موضوع آب و برق مجانی را از زبان سخنگوی دولت مطرح کرد

اولین بار امام خمینی(ره) در ۱۰ اسفند (حدود یک ماه پس از ورود به ایران) و در مدرسه فیضیه قم در این باره صحبت کردند. درواقع، فایل صوتی امام درباره آب و برق مجانی که در بسیاری از رسانه‌ها منتشر شده (و روی فایل تصویری مراسم بهشت زهرا گذاشته شده)، فایل منقطع شده‌ای از سخنرانی ایشان در مدرسه فیضیه قم است که می‌فرمایند: «ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند این‌ها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌دهیم؛ شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم»

متن سخنرانی منتشر شده امام در فیضیه (تاریخ چاپ سخنرانی روز ۱۲ اسفند).

دسته بندی شده در: