برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...
1 دقیقه زمان مطالعه
568

آغازگر جنگ عراق با ایران: بدون شک صدام حسین بود! اعترافات صریح و روشن یکی از ضدایرانی…