برخی افراد با استناد به این سخنان امام خمینی(س) می خواهند اینگونه القاء کنند که امام خمینی(س) در علوم روز اطلاعی نداشته و سطح سواد بالایی نداشته است.

اما منظور امام خمینی (س) از کلام

انچه که مورد حیرت است این است که متاسفانه برخی کم اطلاع، یکی از قراین مشهود بودن مطالعه ازاد امام خمینی(س) را دلیل بر کم اطلاعی ایشان از مطالب روز می دانند.

ماجرا از این قرار است که امام خمینی(س) در این فرمایشاتش گزارشی از یک ازمایش صورت گرفته در غرب را بیان می کند بطوری که گویی نتایج این ازمایش را مطالعه فرموده است و در یکی از جلسات تفسیرشان به عنوان شاهد مثال بیان می دارند.

طبق تحقیقاتی که صورت گرفته گیاهان نیز دارای نیروی روانی هستند به عنوان نمونه دکتر جان ویتمن در کتاب نیروی روانی گیاهان یکی از این ازمایشات را اینطور بیان می کند:

تصویر جلد کتاب «نیروی روانی گیاهان» اثر جان ویتمن در دهه پنجاه شمسی

تصویر جلد کتاب «نیروی روانی گیاهان» اثر جان ویتمن در دهه پنجاه شمسی

بر برگ های گیاهی الکترود جهت فهم تغییراتش نصب کردند سپس در مقابل این گیاه، گیاهی را از گلدان خارج کرده و ریشه هایش را در اب داغ فرو می برند که ریشه اش خشک شود. به محض انجام این فعل، دستگاه های متصل شده به گیاه اول، علایمی را از تغییر احساس گیاه نشان می دهد که به اصطلاح به ان جیغ یا هیاهوی گیاه می گویند جالب تر انکه هر گاه فردی که ریشه های گیاه دوم را در اب جوش قرارا داده بود وارد اتاق می شد مجددا گیاه به هیاهو می افتاد.

 

 

حضرت امام خمینی(س) در درس تفسیرشان در بیان تسبیح گویی مخلوقات و وجود قوه فهم و شعور در موجودات این مثال را ذکر می کنند :

‏ ما هم از باب اینکه ادراک نمی کنیم حقایق این موجودات را، ما هم محجوبیم، و چون محجوبیم، مطلع نیستیم، و چون مطلع نیستیم، خیال می کنیم [چیزی ] در کار نیست.‏..‏اجنبی هستیم. الآن هم می گویند یک چیزهایی معلوم شده است؛ مثلًا در نباتات که سابق همه می گفتند، این ها مرده هستند، حالا می گویند که با آنتنهایی که هست از ریشه های درخت که در آب جوش هست، صدای هیاهو [می شنوند]. حالا این راست باشد یا دروغ نمی دانم؛ لکن عالم پرهیاهوست. تمام عالم زنده است، همه هم اسم الله هستند.»  کتاب تفسیر سوره حمد، تقریر درس تفسیر امام خمینی(س) در سال 1358، ص 100.

دسته بندی شده در: