بسیاری از رسانه‌ها از جمله شبکه «من وتو» با انتشار فیلم کوتاهی از یک سخنرانی امام خمینی(ره) مدعی شدند که بنیانگذار انقلاب اسلامی با «دانشگاه» مخالف هستند و هردانشگاهی را منشاء فساد می‌دانند.

اما این سخنرانی در واقع جزئی از سخنان امام خمینی(ره) در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۵۹و بمناسبت «وحدت حوزه و دانشگاه»  است که به تبیین خطرات حوزه فاسد و دانشگاه ناسالم می‌پردازند:

خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه‌ای بالاتر است، چنانچه خطر حوزه‌های علمیه هم از خطر دانشگاه بالاتر است باید این‌ها تهذیب بشوند باید اشخاص متعهد چه در حوزه‌های علمیه و دانشگاه کمر خود را  برای اصلاح محکم ببندند.

در واقع من‌وتو بخش‌هایی از سخنان حضرت امام که درباره حوزه علمیه صحبت کرده بودند را حذف و همان بخش مربوط به دانشگاه را هم به گونه‌ای تدوین کرده که گویی امام خمینی(ره) ضددانشگاه بودند.

دسته بندی شده در: