برخی افراد و رسانه‌ها با پخش بخشی از سخنان امام خمینی(ره) مدعی شدند که ایشان فرمودند «اقتصاد مال خر است» تا اینگونه القاء کنند که نگرش منفی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی به اقتصاد موجب بروز مشکلات اقتصادی در کشور شده است.

 

اما متن کامل سخنان ایشان حاکی از موضوع دیگری است. امام خمینی(ره) در سخنرانی که بخشی از آن توسط رسانه‌ها منتشر شده بود، فرمودند:

هیچ من نمی‌توانم تصور کنم و هیچ عاقلی نمی‌تواند تصور کند که بگویند ما خون‌هایمان را دادیم که خربزه ارزان بشود! ما جوان‌هایمان را دادیم که خانه ارزان بشود. هیچ عاقلی جوانش را نمی‌دهد که خانه ارزان گیرش بیاید. مردم همه چیزشان را برای جوان‌هاشان می‌خواهند. آدم، اقتصاد را برای خودش می‌خواهد؛ خودش را به کشتن بدهد که اقتصادش درست بشود؟! این معقول نیست. یا جوان‌هایشان را به کشتن بدهند که نان ارزان گیرش بیاید؟! این یک چیز معقولی نیست.

آنهایی که دم از اقتصاد می‌زنند و زیربنای همه چیز را اقتصاد می‌دانند از باب این که انسان را نمی‌دانند یعنی چه، خیال می‌کنند که انسان هم یک حیوانی است که همان خورد و خوراک است! منتها خورد و خوراک این حیوان با حیوانات دیگر یک فرقی دارد. این چلوکباب می‌خورد؛ او کاه می‌خورد؛ اما هر دو حیوانند.
اینهایی که زیربنای همه چیز را اقتصاد می‌دانند اینها انسان را حیوان می‌دانند. حیوان هم همه چیزش فدای اقتصادش است. زیربنای همه چیزش [است‌] الاغ هم زیربنای همه چیزش اقتصادش است. اینها انسان را نشناختند اصلاً که چه هست.‌»

مولوی، در خصوص کسانی که انسان را نشناخته‌اند و تعریفی جز «حیوان» از انسان ندارند و تمامی علوم طبیعی، اقتصادی و … را نیز فقط برای همین «بدن» و رفاه زندگی می‌خواهند، می‎گوید: این همه، علم بنای آخور است/ بهر استبقای گاو و اشتر است/ بهر استبقای حیوان چند روز/ نام آن کردند این گیجان رموز.

دسته بندی شده در:

برچسب شده در:

,