یکی از مباحثی که پیرامون امام خمینی(ره) مطرح بود این است که اصالتاً خاندان خمینی اهل هندوستان بودند و ایرانی نیستند!

بررسی تاریخی نشان می‌دهد خاندان خمینی ابتدا ساکن نیشابور بودند، جد سیزدهم ایشان سیدحیدر موسوی اردبیلی کردی بوده که برای تبلیغ اسلام راهی کشمیر هند می‌شود. پس از این هجرت فرزندان و نوادگان سیدحیدر راه پدر را در هند ادامه می‌دهد؛ تا زمانی که پدربزرگ امام خمینی(ره) به ایران باز می‌گردد و در خمین ساکن می شود.

 

دسته بندی شده در: