برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

گمراه‌کننده

4   مقاله
4

گفته یا آمار، نادرست نیست اما به گونه‌ای بیان شده تا بر فکت مهمی سرپوش بگذارد یا واقعیت را منحرف کند.