برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

نادرست

4   مقاله
4

گفته یا آمار، نادرست است یا دست‌کم سندی معتبر آن را رد می‌کند.