رسانه های وهابی ها و منافقین، کلیپ کوتاهی تهیه کرده و یک صفحه از کتاب «تحریرالوسیله» امام خمینی (س) را به مخاطب نشان می دهد و بخشی از یک حکم فقهی را درباره ازدواج با دختر زیر هشت سال در بحث « تفخیذ» پخش می کند و این بخش از متن را نظر قطعی و عملی امام خمینی (س) می نامد! تا چهره ای شهوت پرست جنسی از ایشان در ذهن مخاطب القا کنند

اما منظور امام خمینی (س) از کلام

افراد تحصیل کرده و آگاه به خوبی می دانند که «تحریرالوسیله» یک کتاب تخصصی فقهی است که امام خمینی (س) در آن نظرات گوناگون بسیاری از فقهای گذشته را بیان کرده و در آخر نظر خود را نیز می آورد.

این بخش از کتاب که با گزینشی مغرضانه انتخاب شده، جزو مباحث فقهی مطرح در گذشته بوده و متنی ست که عینا در کتب شیخ مفید و علامه حلی و دیگر علمای شیعه و سنی نیز آمده است. اما دروغگویان ضد اسلام، بیان این نظرات فقهی مختلف در یک کتاب تخصصی را به نظر فقهی امام راحل نسبت می دهند.

اگر هنوز قانع نشدید متن زیر را مطالعه کنید:

این دروغ پردازی منافقان و دشمنان اسلام و ایران، در حالی صورت می گیرد که امام راحل، فقهی بود که در تمام آثار و کتب عرفانی و اخلاقی اش و نیز در عمل فردی اش، پاکی و تقوا و طهارت و تهذیب نفس و پرهیز از شهوات را مورد تاکیدی ویژه قرار می داد.

نظر شخص امام خمینی (س) درباره ازدواج و نکاح با دختر زیر هشت سال در رساله عملی ایشان که برای عموم مردم است و در تمام استفتاء‌های آن فقیه معاصر، آمده است. نظرات امام راحل درباره ازدواج دختران بسیار مترقی و پیشرو است. ایشان معتقد است ازدواج دختری که به بلوغ و رشد نرسیده صحیح نیست و همچنین حتی اگر دختری «بالغ» باشد ولی «رشید» نباشد یعنی صاحب درک و فهم نشده باشد و نتواند خوب و بد و سود و زیان خود را تشخیص دهد، عقد وی صحیح نیست.

در نگاه مترقی امام خمینی (س) حتی «سن دختر» و «سن بلوغ» ملاک نیست و امام خمینی(س) برای ازدواج شرط «رشد» و «رضایت دختر» را بهتر از شرط فقهی «سن» دختر می دانند.

در نظر امام خمینی (س) دو مساله بسیار مهم، مورد تاکید است:

اول: عقد ازدواج بین دو نفر باید با رضایت هر دوی آنها باشد، بنابراین اگر یک طرف را مجبور کنند و یا بدون رضایت او عقد ازدواج را جاری کنند، هرگونه رابطه زوجیت صحیح نمی باشد.

دوم: برای انجام رضایت به ازدواج، باید دو طرف عقد (پسر و دختر) بالغ و رشید باشند، بنابراین اگر دختری دارای «رشد» نباشد، نمی توان او را به عقد دیگری درآورد.

همچنین امام خمینی(س) در همان کتاب تحریرالوسیله د رنتیجه مباحث می نویسند:

« … زناشویی با دختری که سن بلوغش نرسیده حرام است و اگر مردی با دختری به عنوان همسرش، رابطه جنسی برقرار کند، این دختر بر او برای همیشه حرام خواهد شد و باید دیه کامل او را بپردازد و کلیه مخارج او را نیز تا آخر عمرش بر عهده بگیرد و همچنین باید مهر او را تماماً بپردازد…»

دسته بندی شده در:

برچسب شده در: